آمادگی های لازم

آمادگي ام آر آي شكم ولگن

توصيه هاي مهم در موارد MRI شكم ولگن
تصويربرداري از كل ناحيه شكم ولگن (شامل كليه ها ورحم و غده فوق كليه و.....) براي يافتن تومور، خونريزي يا مشکلات مادرزادي مي باشد.در برخي موارد هم ام آر اي مي تواند نشان دهد که آيا توموري سرطاني (بدخيم) يا غير سرطاني (خوش خيم) مي باشد
1-   چون اين تصويربرداري حتما باتزريق است لطفاً هرنوع حساسيت غذائي ويا تزريق داروئي حتماً اطلاع داده شود.
2-   بيمار بايستي 4 ساعت قبل از انجام MRI ناشتا باشد. در صورتيكه بيماران داروي خاصي (قلبي وتشنج و...) مصرف مي نمايند نيازي به قطع دارو نيست ومي توانند با حداقل آب دارو را ميل نمايند.
3-   اگر سن شما بالاي 70 سال باشد ويا زير 70 سال ولي سابقه بيماري قلبي يا فشارخون و كليوي وديابت داشته باشيد، حتما نياز به آزمايش كراتينين خون كه براي يك ماه اخير باشد،جهت محاسبه جي اف آر GFR))  يا همان عملكرد كليه داريم.
4-   در صورتيكه جي اف آر GFR))  شما مناسب براي تزريق نباشد،شما بايد با پزشك نفرولوژيست مشورت واجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشيد،درغير اينصورت آزمون بيمار لغو خواهد شد.
5-  در موارد MRI شكم ولگن با تزريق از 24 ساعت قبل ، از مصرف قرص آهن و غذاي چرب وسنگين خودداري شود. وحتما يكساعت قبل از انجام كار يك عدد قرص هيوسين ميل بفرماييد
6-   بيماران بستري در بيمارستان بارگ باز (آنژيوكت) مراجعه نمايند.
7-  بيماراني كه داروهاي خاص مصرف مي كنند بدون دستور پزشك معالج داروي خودرا قطع ننمايند


آمادگي بيمار براي انجام ام آرآي جنين و جفت


لطفا ابتدا تمامي آمادگي  كه در قسمت ام آر آي بدون تزريق  هست حتما مطالعه شود .
براي انجام  ام آر آي جنين و يا جفت  ابتدا بايد به سوالهاي زير پاسخ داده شود :
1-    سن بارداري (هفته چندمين بارداري هستيد).
2-    تابه حال چند زايمان داشته ايد.
3-    چندبار سزارين شده ايد.
4-    كليه مدارك قبلي شامل سونو وغربال گريها ي كه تابه حال براي اين بارداري انجام داده ايد را قبل ازتعيين وقت بايد به مركز بابك ارائه دهيد .
5-     در صورتيكه شما، زير 5 ماه بارداري هستيد و اخرين سونوگرافي  شما به نظر پزشكتان نرمال بوده انجام ام ار اي جنين در زير 5ماهگي ارزش  تشخيصي ندارد .توصيه هاي مهم در موارد MRآنتروگرافي


ام آر انتروگرافي (MRE)  :
نوعي تصويربرداري تخصصي براي بررسي بيماري كرون ( يك بيماري التهابي مزمن كه قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش را از دهان تا مقعد رادرگير كرده وباعث التهاب وزخم شديد مخاط روده ميشود كه گاه به انسداد كامل ويا نسبي روده منجر مي گردد واغلب  ناحيه انتهايي روده كوچك وبزرگ را درگير مي كند والتهاب در اين نواحي ميتواند ايجاد فيستول وسوراخ شدن ديواره روده يا انسداد نمايد ) و بررسي ضايعات كبد وپانكراس و آدرنال رانيز فراهم مي كند
آمادگي ام آر انتروگرافي توسط بيمار
1.      1- بيمار 6 ساعت قبل از انجام كار ناشتا از لحاظ جامدات باشد ومايعات خيلي كم مصرف نمايد
2.    2- عصر روز قبل ) از ساعت 6 عصر( 2عدد قرص بيزاكوديل مصرف نمايد وتا هنگام خواب مرتب مايعات بنوشد
4.   3-  1.5 ليتر آب معدني در زمان انجام كار همراه داشته باشد
5.    4-   يكساعت قبل از انجام كار يك عدد قرص متوكلروپراميد)قرص ضد تهوع( ميل نمايد
6.      5- ساعت شروع داروي خوراكي+پودر سوربيتول درمركز توسط آماده ساز توضيح داده خواهد شد.
وسايل مورد نياز جهت انجام ام آرانترو گرافي كه بايد توسط بيمار تهيه شود
1.      1- آب معدني 1.5 ليتري
2.     2-  يك عدد قرص متوكلروپراميد)ضد تهوع(
3.     3-  هشت عدد پودر سوربيتول5  گرمي
4.    4-  يك عدد آمپول هيوسين
5.     5-  دو عدد قرص بيزاكوديل


توصيه هاي مهم در موارد MR مامو (سينه)

ام آر ماموگرافي يك روش تصوير برداري مفيد براي جستجو و ارزيابي بيماريهاي پستان است  به روش غير تهاجمي و اغلب بدون درد بوده که به پزشک در تشخيص بيماري و انتخاب روش درمان مناسب کمک مي کند. ام آراي سينه يکي ازمواردي است که اطلاعات بسياري را در اختيار پزشک قرارميدهيد، اطلاعاتي که با ساير روشهاي تصوير برداري مانند ماموگرافي حاصل نمي شوند.MRI سينه جايگزيني براي ماموگرافي يا سونوگرافي سينه نيست بلکه ابزاري نسبتا کاملتر براي کشف و تشخيص و نيز درجه بندي سرطان سينه و ساير ابنورماليهاي سينه ميباشد.به کار گيري MRI در کنار ساير روش هاي تصوير برداري کمک شاياني به کاهش مرگ ومير ناشي از سرطان سينه نموده است.تزريق ماده حاجب گادلينيوم در ارزيابي سرطان ضروري است .
بهترين زمان براي انجام ام آر ماموگرافي:
سعي كنيدMRI را در روزهاي 5 تا 15 عادت ماهانه انجام دهيد زيرا تكنيسين در آن زمان قادر به گرفتن بهترين عكس خواهد بود. اگر به تازگي در مركز ديگري MRI از پستان انجام داده ايد، عكس آن را همراه داشته باشيد تا تكنيسين آن را با عكس جديد مقايسه كند.
روش انجام آزمون :
قبل از شروع آزمون فرم مخصوص جهت پذيرش ام آراي سينه توسط شما باكمك همكاران پذيرش مركز بابك پرميشود و سپس معاينه سينه مي شويد.خواهشمند است به تمامي سوالات به دقت و شفاف پاسخ دهيد .درصورتيكه بيمار سابقه جراحي غدد لنفاوي زير بغل را هم دارد لطفا حتما درزمان پذيرش، مسئول مربوطه را درجريان قراردهيد..كليه مدارك قبلي بيمار(ماموگرافي و سونوگرافي وپاتولوژي ......) در زمان انجام كار همراه بيمار باشد.(لطفا در پوشه اي به ترتيب تاريخ مرتب قرارداده شود.)
يافته‌هاي حاصل از MRI بايد با تاريخچه باليني، نتايج معاينات فيزيکي و نيز يافته‌هاي ماموگرافي و ساير اقدامات تصويربرداري، مطابقت داده شود.
سپس گان مي پوشيد وبراي انجام تصويربرداري به اتاق ام آرآِي راهنمايي ميشويد. بيمار به حالت دمر (prone)بر روي تخت متحرک MRI مي خوابد و سينه را درون يک بالشتک که بوسيله کويل سينه احاطه شده است قرار مي دهند در طول مدت تصوير برداري بيمار بايد از هر گونه حرکت وجابجايي اجتناب نمايد . بر خلاف ماموگرافي در طول تصويربرداري پستان ها فشرده نمي شوند شما به داخل و بيرون دستگاه استوانه اي شكل جايي كه عكس گرفته ميشود حركت مي كنيد. دستگاه هاي MRIمجهز به دستگاهي هستند كه شما ميتوانيد در طول تصوير برداري با تكنيسين صحبت كنيد. اگر احساس ناراحتي ميكنيد مي توانيد به تكنسين بگوييد. عمل تصويربرداري بين 30تا45دقيقه طول مي كشد MRIپستان هيچ عارضه اي ندارد ..در هنگام  تزريق مواد کنتراست ، اين مواد از طريق وريد بازو يا دست به شما تزريق مي شود . اين ماده بي خطر  بوده ودر خون حركت كرده تا خون رسيده به تومورها يا بافت هاي غير طبيعي را روشن ميكند.
 


توصيه هاي مهم در MR آرتروگرافي


ام آرآرتروگرافي
M.R.Arthrography
 ام آرآرتروگرافي يک روش عکس برداري رنگي است كه به عنوان يک وسيله تشخيصي بطور وسيعي که براي ديدن مفصل از جهت پارگي مينيسك يا كپسول مفصلي وبيماريهاي غضروف مفصلي بويژه شكستگيهاي غضروف مفصلي واجسام آزاد ناشي از آن وبررسي پروتزهاي مفصلي است.
در روش آرتروگرافي متخصص راديولوژيست ابتدا ماده حاجب رقيق شده به درون مفصل ( معمولا زانو و يا شانه) تزريق ميکند که با تزريق ماده حاجب در مفاصل، کنتراست مصنوعي ايجاد مي‌کند وكمك زيادي به بررسي غضروف واستخوان مجاور ميكند
 آرتروگرافي اندام فوقاني شامل مچ دست، آرنج و شانه و آرتروگرافي اندام تحتاني شامل مچ پا، زانو، مفصل ‌هيپ و مفصل ران از شايع ترين آرتروگرافي‌هاي موجود در علم پزشکي است.
 در صورتيكه بيمار دچار عفونت اطراف يا داخل فضاي مفصلي والتهاب حاد مفصل وحساسيت به ماده حاجب باشد انجام اينكار توصيه نميشود.
توصيه هاي مهم در MR آرتروگرافي
•         از 4 ساعت قبل از انجام كار ناشتا باشيد .
•         محل مفصل مورد نظر مي بايست Shave  يا تراشيدن موهاي محل تزريق شود.(در صورت وجود مو زائد درمحل تزريق)
•         دراين مورد ابتدا تزريق داخل مفصل در دستگاه سي تي انجام مي شود وسپس بايد مفصل مربوطه را جهت جذب دارو حركت دهيدوارام باز وبسته كنيد تا ماده حاجب در تمام فضاي مفصلي پخش شود وبعد از گذشت زمان لازم جهت انجام ام آرآي به اتاق ام آر راهنمايي مي شود
•         توجه داشته باشيد به علت تعدد انجام كار جهت اين نوع روش تصويربرداري ممكن است 3الي 4 ساعت در اين مركز كارشما به طول بيانجامد.
•         شروع درد مفصل تا 24 ساعت اول پس از تزريق داخل مفصل طبيعي است و جهت كاهش درد هاي شديد ميتوان از مسكن وگذاشتن كيسه يخ برروي مفصل استفاده كرد
•         در صورت شروع  تورم ودرد وتب سه يا چهارروز بعد از تزريق  حتما به پزشك مراجعه نماييد!
 


توصيه هاي مهم در موارد MRU

                                                                                        
تصوير برداري از مجراي ادراري وكليوي را اصطلاحاً MRU مي نامند.
تصويربرداري از سيستم ادراري به دو صورت بدون تزريق (MRU) يا تصويربرداري ساده و با تزريق گادولينيوم (EMRU) از دستگاه ادراري انجام مي‌شود. ام ار اي از سيستم ادراري جهت بررسي عملکرد کليه ها، وضعيت گردش خون کليه ها و چگونگي ترشح ادرار و همچنين وجود تومورها و انتشار آنها به قسمت هاي مجاور از طريق مشاهده کليه ها، حالب و مثانه به کار گرفته مي‌شود.
اين روش براي براي تشخيص باليني انسداد احتمالي مسير ادراري ،هماچوريا و ناهنجاري هاي مادر زادي سيستم ادراري و تغيير آناتومي در اثر جراحي ،علي الخصوص در كودكان و بانوان باردار و كساني كه نبايد در معرض پرتوهاي يونيزان قرار گيرند بسيار سودمند است .
    توصيه هاي مهم در موارد MRU
•    از 6 ساعت قبل در بالغين واز 4 ساعت قبل در كودكان از خوردن مايعات وغذا خودداري نمائيد .
•    شب قبل از تصويربرداري مايعات فراوان بنوشيد .
•    نتايج آزمايشات خون و ادرار را همراه خود بياوريد .
•    تمام تصويربرداري هاي قبلي از قبيل عکس ساده و يا عکس هاي رنگي کليه و مجاري ادرار ، سونوگرافي ، سي تي اسکن يا اسکن راديوايزوتوپ را همراه داشته باشيد .
•    براي MRU  داروي ادرار آور ( فورزمايد) و براي انجام EMRU کنتراست مناسب به شما تزريق خواهد شد
•    لطفا در صورت حساسيت به داوري هاي فورزمايد و يا آنوميا (بي ادراري)مي باشيد .لطفا قبل ازانجام تصويربرداري پرسنل پذيرش را مطلع نماييد.
 


توصيه هاي مهم در مورد MRCP


ام ار سي پي (MRCP)
Magnetic Resonance Cholangiopancreatography
تصويربرداري از سيستم صفراوي بدون تزريق ماده حاجب را اصطلاحاً MRCP مي نامند.دراين نوع تصوير برداري مي توان کيسه صفرا و مجاري صفراوي را به بهترين وجه ممکن مورد بررسي قرار داد ودر آن هيچ وسيله اي وارد بدن نميشود و از هيچ ماده حاجبي به صورت تزريقي استفاده نمي شود.اين روش خصوصاً در بررسي ضايعات نسجي از جمله تومورها در اعضاء مورد نظر کاربرد دارد .تنگي هاي شديد در ام ار سي پي به راحتي بررسي ميشود.
آمادگي هاي ام آرسي پي

•     درمورد MRCP 6-8 ساعت قبل از تصويربرداري از خوردن جامدات واز 4 ساعت قبل از آن از نوشيدن مايعات اجتناب ورزيد .
•    2عدد قرص هيوسين يكي 2 ساعت قبل وديگري 1 ساعت قبل از انجام تصويربرداري ميل نمائيد ويا به جاي آن 1 ساعت قبل 1 عدد آمپول هيوسين بصورت عضلاني تزريق شود مگر در بيماران مبتلا به گلوكوم
•      مصرف يك ليوان آب آناناس ،15 دقيقه قبل از انجام كار جهت بهتر ديده شدن مجراي صفراوي
•     از 24-12 ساعت قبل از انجام كار از مصرف تخم مرغ وشيريني وغذاي چرب خودداري شود تا كيسه صفرا منقبض وخالي نشود.
 


توصيه هاي مهم در ام آر آي باتزريق


توصيه هاي مهم در موارد MRI با تزريق
گاهي جهت تشخيص بهتر نياز به تزريق وجودد دارد كه اين تزريق در داخل سياهرگ بيمار انجام مي شود وداروي مورد استفاده ماده حاجب نام دارد كه بي خطر مي باشد.فقط بهتر است بعد از انجام كار بيمار مايعات فراوان استفاده نمايد.
1-   در صورتيكه تصويربرداري شما باتزريق است لطفاً هرنوع حساسيت غذائي ويا تزريق داروئي حتماً اطلاع داده شود.
2-   درموارد باتزريق بيمار بايستي 4 ساعت قبل از انجام MRI ناشتا باشد. در صورتيكه بيماران داروي خاصي (قلبي وتشنج و...) مصرف مي نمايند نيازي به قطع دارو نيست ومي توانند با حداقل آب دارو را ميل نمايند.
3-   اگر سن شما بالاي 70 سال باشد ويا زير 70 سال ولي سابقه بيماري قلبي يا فشارخون و كليوي وديابت داشته باشيد، حتما نياز به آزمايش كراتينين خون كه براي يك ماه اخير باشد،جهت محاسبه جي اف آر GFR))  يا همان عملكرد كليه داريم.
4-   در صورتيكه جي اف آر GFR))  شما مناسب براي تزريق نباشد،شما بايد با پزشك نفرولوژيست مشورت واجازه كتبي ايشان را جداگانه به همراه داشته باشيد،درغير اينصورت آزمون بيمار لغو خواهد شد.
5-  بيماراني كه داروهاي خاص مصرف مي كنند بدون دستور پزشك معالج داروي خودرا قطع ننمايند
6-   بيماران بستري در بيمارستان بارگ باز (آنژيوكت) مراجعه نمايند.
7-    مصرف مايعات فراوان تا 1 روز بعد از انجام آزمون با تزريق توصيه ميگردد
8-  جهت تهيه داروي حاجب نيم ساعت قبل از انجام كار در مركز حضور داشته باشيد
(چنانچه قبلا دارو را تهيه كرده ايد تا زمان انجام كار در دماي 22 درجه سانتي گراد نگهداري شود.
 


توصيه هاي مهم در موارد MRI با بيهوشي


در انجام ام آرآي به دليل آنكه بيمار بايد در داخل دستگاه بايد بي حركت باقي بماند .گاهي لازم است براي افرادي كه درد زيادي دارند و يا در اندام هاي خود حركات غير ارادي دارند،همچنين براي بيماراني كه قادر به همكاري هنگام تصويربرداري نيستند و نيزكودكان و افرادي كه ترس از فضاي بسته دارند،انجام ام آرآي با سديشن انجام شود .براي انجام ام آرآي با (سديشن/ sedition)متخصص بيهوشي در روزهاي از قبل تعيين شده در مركز حضوردارد و مي توان با تعيين وقت قبلي ام آرآي اين افرادتحت نظارت پزشك متخصص بيهوشي نيز انجام شود .
توصيه هاي مهم در موارد MRI با بيهوشي
1-    درموارديكه براي انجام MRI نياز  به بيهوشي مي باشد
 بايد در بزرگسالان از 8 ساعت قبل
 اطفال زير يك سال از 3 ساعت قبل
اطفال بين 3-1 سال از 4 ساعت قبل از انجام MRI ناشتا باشند.
2-    اگر قبل از انجام بيهوشي بيمار سرماخوردگي باشد، حتماً پرسنل پذيرش را آگاه كنيد چون انجام بيهوشي براي اين افراد به خصوص اطفال ، خطرآفرين مي باشد.
3-    قبل از انجام بيهوشي اگر بيمار شما مبتلا به مشكلات تنفسي وقلبي، مصرف داروهاي خاص ويا حتي مصرف مواد مخدر وبه دليلي منع بيهوشي دارد، حتماً مارا از اين امر مهم مطلع سازيد.
4-    درموارديكه بيمار داروي ضد تشنج استفاده مي نمايد نياز به قطع دارو نيست ومي تواند با حداقل آب داروي خود را استفاده نمايد.
5-    بيماران بزرگسال با بيهوشي حتما جهت كمك به انتقال وجابه جايي بيمار حداقل يك نفر همراه داشته باشند


در هنگام پذيرش جهت انجام ام آر آي فرم مخصوص بيهوشي كه مشابه سوالات زير هست به شما داده ميشود لطفا حتما به دقت مطالعه بفرماييد :


 - آيا سابقه بيهوشي عمومي(کامل)r          بيهوشي ناحيه اي (موضعي)
آيا عارضه اي در اثر بيهوشي هاي قبلي براي شما رخ داده است؟
موقع بهوش آمدن چه مشکلاتي داشته ايد؟

آيا در شما يا کسي از فاميلهايتان سابقه واکنش بد يا عارضه در اثر بيهوشي وجود دارد؟
 لب شكري (مخصوص اطفال )
2- آيا در حال حاضر داروهاي زير را مصرف ميکنيد؟
آسپرين(بروفن-ديکلوفناک سديم ،مفناميک اسيد ،ناپروکسن و......)               داروي تشنج و صرع
ضد انعقاديها(ضد لخته خون مثل وارفارين ، هپارين و......)           داروهاي ضد فشار خون
ضد نامنظمي قلب(مثل کينيدين ،ديلتيازم،وراپاميل، نيفديپين ، پروپانولول(ايندرال) و......)
ادرارآورها(لازيکس،فورزمايد ، هيدروکلروتيازيد و ......)
 قرص قلب (ديگوکسين ، ديژيتال و ......)
داروهاي ضعيف کننده سيسستم ايمني(ضد سرطان) کورتون(پردنيزون ، پردنيزولون ، هيدروکورتيزون و ......)
3- آيا به هيچ دارويي حساسيت داريد؟(اگر بله؛نام ببريد)

4- آيا مواد مخدر يا الکل مصرف ميکنيد؟

5- آيا در حال حاضر بيماريهاي زير را داريد؟
*بيماري قلبي مثل درد سينه ،نامنظمي ضربان قلب ،سابقه سکته قلبي ،فشار خون بالا)
*بيماري ريوي (مثل تنگي نفس ،کوتاهي نفس ،درد سينه ،آسم ،برونشيت ،آمفيزم ،وابستگي به سيگار)
آيا سرفه خلط دار ، داريد؟اگر بله ؛آيا هيچگونه تغييري در رنگ ،بو ،قوام و نوع آن روي داده است؟
آيا اخيرا" تب ،لرز ،سرماخوردگي ،يا آنفلوآنزا پيدا کرده ايد؟
آيا در خواب خرو پف نميکنيد؟
*بيماري کبدي (زردي ، يرقان ، هپاتيت ،سيروز ، مالاريا و...)؛آيا اخيرا" در تماس با فرد مبتلا به هپاتيت (زردي ،يرقان) بوده ايد؟
*بيماري خوني (کم خوني ، لوسمي ، بيماري سيکل سل و...)
6- آيا بيماري تيروييد (پر کاري يا کم کاري يا گواتر ) نداريد؟

7- آيا شما حامله هستيد؟ rويا هيچگونه احتمالي از حاملگي نمي دهيد؟ (در خصوص خانم ها )

8- آيا تا کنون سابقه تشنج ،صرع ،غش ،بيهوش شدن ناگهاني ،سکته مغزي يا فلج شدن داشته ايد؟

9- آيا دندان لق يا مصنوعي يا هيچگونه عضو مصنوعي ديگري (مثل کلاه گيس ،سمعک ،باطري قلبي و…) داريد؟
 


توجه مهم :توصيه ها و آموزشهاي لازم پس از سديشن در هنگام خروج از مركز :


•       به دليل خواب آلودگي از رانندگي كردن و رفتن به سركار يا مدرسه تا12ساعت پس از ترخيص بايد خودداري نمايند.
•       خوردن مايعات يكساعت پس از بيداري كامل پس از سديشن منعي ندارد.
•       خوردن جامدات و غذا دوساعت پس از بيداري كامل پس از سديشن منعي ندارد.
•       بروز دوبيني و حركات سريع چشم و تهوع و استفراغ و سرگيجه تا 12ساعت پس از سديشن طبيعي است

تقویم و تاریخ

پنج‌شنبه ، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
اردیبهشت 1401
جپچسدیش
21
9876543
16151413121110
23222120191817
30292827262524
31

آمار بازدیدها

بازدید امروز70
بازدید دیروز106
بازدید هفته552
بازدید ماه2,732
بازدید کل182,574
افراد آنلاین2